top of page
leaf.png
happyweek_logo.png

幸福的一周

制定一周一次的目标,与可爱的小狗一起完成多种揭秘提旅程的认知内容项目

(预计2021年第四季度推出)

tab2.png
list.png

​우리 할머니께도 권하고싶은 쉽고 재밌는 게임 

game.png
list.png

다양한 게임구성으로 하루하루 두뇌기능 업 !

행복한일주일.png
logo.png
googleplay.png
bottom of page